85. het geneste patroon en de periodische vlakvulling

Je kunt een patroon maken met een geometrische vlakvulling, waarbij je de vlakken vult met andere vormen - bijvoorbeeld met  koppen en strekken.  Uiteindelijk kent een vlakvulling met driehoeken, rechthoeken, zeshoeken of achthoeken weer een rechthoekige periodische herhaling. Die is hiernaast met een grijs vlakje aangegeven. Omdat de interne ‘lint- en stootvoeg’lijnen en helemaal de diagonale muizentrapjes in het beeld concurreren met de grotere geometrische vormen of zelfs met de periodische herhaling ligt op voorhand niet vast hoe het patroon daadwerkelijk wordt ervaren.


Maar als basis voor het maken van zulke meta-patronen kan elke meta-stapeling gekozen worden. Bijvoorbeeld een laagjespatroon, zoals vlaams verband (laatste plaatje) - of elk ander metselwerkverband. Dit herinnert eraan dat elk verschoven laagjespatroon ook een repeterende periodische tegel kent. En soms zelfs meerdere of in elkaar genetste. Als de periodische rechthoek eenmaal gekozen is kan het, zich schijnbaar herhalende geometrische vlak ook overschreden worden - zolang dit maar symmetrisch gebeurt. De afbeelding van de zwart-witte hagedissen van Escher maakt dat duidelijk. In de vlakvulling hieronder is geprobeerd de metavorm nog zichtbaar te maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten